ARTIKEL

SPOTTEREN (Apr 97)

Som tiden dog går. Der er jo sket så meget, siden sidste udgave af dette enestående klubblad udkom. Det er jo en af de positive ting ved Magnet. Der er ingen risiko, for at løbe tør for stof. Der er såmænd ingen grund til at føre smædekampagner. De forskellige medlemmer leverer selv materialet.

En lille nisse rejste ......

Så drog endnu en formand bort. Niels Peter Gibe & Co. er nu flyttet nordpå, da han har fået arbejde ved Århus. Ak, jeg kan stadigvæk huske, da jeg så ham for første gang i Magnet. En håbløs ung computernørd der satte sving i kludene. Nu er han jo ikke engang ung længere.

Det er jo ved at være en kendsgerning, at det er forbundet med en betydelig risiko, at være medlem af Magnet's bestyrelse. Efter en intensiv årrække, som bannerførere for den aktive del af foreningslivet (aktiv mig i r....), flytter eller nærmere flygter vores bestyrelsesmedlemmer, til andre dele af Danmark. Det har jo nærmest karakter af et korstog. Som disciple søger de ud for at prædike om de ubarmhjertige arbejdsvilkår og det tyngende ansvar, som de pålægges i vores foreningsregi.

Medlemmerne af Magnet burde skamme sig. Bestyrelsen har så utrolig mange vigtige arbejdsopgaver, som opsluge så meget af deres tid, så de simpelthen bliver opslidt af de hårde og meget krævende byrder. De får jo ikke engang løn for deres ulejlighed. Disse idoler, ja man fristes jo næsten til at sige nationalhelte, som ofrer hovedparten af deres liv på vore usle og uværdige medlemmer, burde jo udødeliggøres ved at vi oprettede et monument til evig minde om deres offervilje. Hermed en opfordring til den nye, unge og fremadstræbende bestyrelse til at få rettet op på denne dybe uretfærdighed, således at deres minde vil rejse sig, som en anden fugl phønix.

Det er betryggende at vide, at nuværende bestyrelse er fuld af energi og gå-på-mod. Selvom det kun er 2 måneds siden, at den blev konstitueret, så har den allerede markeret sig med utallige ambitiøse initiativer. Ikke nok med det, med deres overbevisende viljekraft, har vi allerede kunnet mærke gennemførelsen, af alle deres beslutninger og projekter. De skal bestemt ikke klandres for at føre en radikal politik.

Nørderne længe leve

Der eksisterer nogle meget grimme rygter, omkring nogle af rollespillerne i Magnet. De bliver beskyldt for at være nørder, der udviser ligegyldighed for klubarbejdet. Dette kan naturligvis ikke være sandt og derfor besluttede denne artikels anonyme skribent at følge op på denne nærmest racistiske påstand.

Dette måtte jo kunne tilbagevises, og hvilken lejlighed kunne være mere passende end den årlige generalforsamling, hvor alle disse anklagede personer kunne mane disse beskyldninger i jorden, hvor de naturligvis ville præge klubben for et helt år frem.

Det var en fryd med alle de medlemmer som dukkede op. Hvis jeg ikke husker meget forkert, så var der 7 til 9 stemmeberettigede medlemmer, hvilket jo må være tilfredsstillende, når vi kun har ca. 25 registrerede medlemmer. Man kan jo heller ikke forvente at alle disse skal dukke op til noget så ligegyldigt som en generalforsamling. I må jo tænke på at den bliver afholdt hele 1 gang om året. Det må da være nok at dukke op til en af de næste - i det nye årtusind måske ?

Vi er jo tolerante mennesker, som udviser stor forståelse for, at disse personer simpelthen var nødsaget til at spille rollespil den selv samme aften. Dette er jo en meget vigtig kulturel aktivitet, som det er fuldstændig umuligt at udskyde. Derfor føler jeg her trang til at udtrykke min sympati for jeres handlinger.

FOR SVAGT !!!!