ARTIKEL

BLOTTER HVOR ANDRE TIER (Sep 92)

Her følger nogle rykkere til medlemmer som vi har henvendt os til i tidligere udgaver af Mysticos:

Vi er meget tålmodige sjæle, men må efterhånden nok konstatere, at Martin O., sandsynligvis på grund af de mange artikler har har skrevet til bladet, ikke har haft den fornødne tid til at skrive et referat af Magnet's julecon i 1991. Vi giver ham hermed et halvt år mere.

Undertegnede er nu blevet medlem af bestyrelsen igen. Jeg har ikke fundet ud af hvilken post jeg skal bestride, men siden arbejdspresset er minimalt for bestyrelsesmedlemmerne er det vel heller ikke så relevant.
Jeg kunne dog godt, som medudgiver af et demokratisk klubblad, tænke mig en ren proforma beslutning i selve bestyrelsen med hensyn til hvem der skal bestride de enkelte poster og den slags detaljer.
For lige at spilde nogle linier, vil jeg tilføje at bestyrelsen som sædvanlig ikke har lavet noget nævneværdigt - bortset fra kassereren der er ved at have et godt greb om sine arbejdsopgaver, jeg har dog en klage i den sammenhæng - der kan ikke være særlig tilfredsstillende at der står "ukendt" på medlemslisten.

Siden jeg dårligt kan være bekendt at være medlem i bestyrelsen og samtidig sværte den til i dette klubblad, ser jeg mig nødsaget til følgende udfordring:

Opråb til bestyrelsen - hermed en invitation til brainstorming i uge 38 - ja i denne uge. Der må da være noget at snakke om.

Det er efterhånden en kendt sag at klubmesterskaberne ligner en død sild. Her følger et initiativ. Hvem vil være med til at starte en turnering op i Russian Campaign. Se opslagstavlen for nærmere information.

Der var engang en pædagogisk anarkist ved navn Bjarne, som først var medlem af klubben, så ikke fordi han ikke betalte kontingent, så igen fordi vi moppede ham til at betale kontingent, nu er han ikke set længe. Hvem har læst nekrologerne for nylig?

Vi har nu i en 2 til 3 år haft noget så fornemt som en PR-mand.
Hvad er der kommet konstruktivt ud af det?
Vi venter spændt på en tilbagemelding fra PR-manden.

Deres udsendt medarbejder Dick Shaft rapporterer fra Odense Con:

Undertegnedes første Con, og efter udsagn fra forskellige unavngivne kilder, ikke den mest velorganiserede (dog ikke noget i stil med den famøse Kolding Con, og måske Als-Con - er der nogen af medlemmerne der var deroppe i Nordborg - så skriv en artikel for s.... ).

Det er bedrøveligt at se så mange unge mennesker hengive sig til helt nytteløse beskæftigelser.

Deres udsendte var sammen med flere medlemmer fra den yderst velrenommerede klub MAGNET (mine arbejdsgivere), og måtte med sine egne øjne se på, hvordan de omkringsiddende unge mennesker brugte den første aften på at spille ! og drikke sodavand !.

Heldigvis var der dog senere på aftenen nogle lidt mere opvakte spillere, der begyndte at vågne op og følge de brave Magnetmedlemmers intense søgen efter spilleguderne i bunden af grønne flasker, dåser etc...

Efter udsagn var der dog selv i MAGNET's linier elementer, der unddrog sig denne første aftens hellige pligt til at påkalde spilleguderne gennem indtagelse af alkoholiske stimulanser, for at bringe sig nærmere til de æteriske planer, og bringe spilleguderne til at give sig tilkende.

Dette kan dog også føres for vidt, idet et ikke navngivet medlem i sin åndelige søgen (dansen?, kravlen?, vaklen?) desværre kom på tværs af et rækværk? og måtte på byen sygehus lappes sammen inden al stimulansvæsken forlod ham.

Et pudsigt møde forøverigt, MAGNET's tidligere klubformand, der jo forlod klubben i al hast da han ikke kunne klare det arbejdsmæssige pres (fnis), var også tilstede. Efter hans ansigtsudtryk at dømme da han blev vækket dagen efter, har spilleguderne nok ikke været ham venligt stemt under aftenens ceremoni.

Det er alt for den 25 øre folkens, see you around.

D.S.