ARTIKEL

Den nye verdenshistorie - WIF spil (Apr. 97

Såfremt i ikke skulle være klar over det, så er vores historiebøger fyldt med fejlagtige informationer omkring den 2 verdenskrig. Denne artikel skulle rette op på dette.

I juledagene blev der spillet World in Flames på huset. Henrik og Martin dystede mod 2 frivillige sparringspartnere fra Vamdrup. Vi forsvarede klubbens ære, ved at påtage os den heroiske opgave, at stoppe de fascistiske horder.

World in Flames er et brætspil som dækker hele 2 verdenskrig. Det er et meget omfattende spil, med utallige variationer. Det har 2 store ulemper. Det tager lang tid og det fylder meget. Reglerne er ikke svære (omtrent som at lære et nyt rollespil), men det er svært at spille godt.


Den sande historie:

1936: Stalin udrenser officerskorpset. Som en reaktion på den stærkt svækkede russiske hær i sibirien, angriber Japan omgående. På trods af forsinkelsesaktioner, bliver russerne langsomt presset tilbage.
Franco's styrker bliver massakreret i den spanske borgerkrig.
Roosevelt taber præsidentvalget på en for passiv indstilling til begivenhederne i asien.
Det republikanske parti har ført en temmelig aggressiv valgkamp. En meget omfattende flådeoprustning begynder. Lobbyister fra våbenindustrien mistænkes for at oppiske en krigsstemning i Washington.

1937: Langvarige drøftelser mellem Chiang Kai Shek og Mao Tse Tung fører til en midlertidig pause i den kinesiske borgerkrig og Kina erklærer krig mod Japan, for at få den tabte provins Manchuriet tilbage. Mao holder imidlertid sine styrker tilbage i Kina, mens de nationale styrker presser japanerne. Der går rygter om en kommunistisk alliance.
Japanerne indgår en fredsaftale med kineserne, som ikke har været i stand til at opnå særlig meget, mod de numerisk underlegne japanere. Kineserne modtager omfattende våbenleverancer af japanerne. Russerne erklærer national undtagelsestilstand.

1938: Russerne bliver ubarmhjertigt presset tilbage, men påfører japanerne omfattende tab.
Quid pro quo er Stalins indstilling. Mistet terræn i sibirien må opvejes af terræn i Europa.
En aggressiv udenrigspolitik føres mod tyskland. Hitler foreslår en ikke-angrebspagt, som Stalin fornærmet afslår "Europa skal befries for Hitlers gangsterhorde, alle fredselskende demokratier må slutte op omkring USSR".

1939: Rusland annekterer Rumænien for at afskære Tyskland fra adgang til olie. Til gengæld er Ruslands situation i sibirien håbløs. Fredsfølere mellem Moskva og Tokyo. Kina tilbyder at mægle.
USA fastfryser japanske tilgodehavender i amerikanske banker.

1940: Rusland slutter fred med Japan og må afstå store landområder. Japan har dog betalt meget dyrt for dette.
Mussolini ønsker at oprette et Italiensk middelhavsimperium. For at hævne Franco's nederlag, angriber Italien derfor Spanien. Omfattende invasion med støtte af faldskærmstropper indledes. Store mangler i den italienske hær fremgår dog tydeligt.

1941: Tyskland angriber uprovokeret Belgien. Frankrig og England accepterer dette i fredens interesse, efter omfattende forhandlinger i München. Chamberlain udtaler at der ikke vil komme nogen europæisk krig i vores tid.
Tyskland erklærer krig på Frankrig og England, som dog med fanatisk beslutsomhed, holder de tyske tropper tilbage og påfører dem store tab. Omfattende bombninger af den tyske rustningsindustri i Ruhr begynder. Den tyske flåde bliver stort set udryddet af luftangreb mod Kiel.
Mussilini forholder sig neutral, tro mod ikke angrebspagten, som han har indgået med Frankrig. Han udnytter lejligheden til at angribe Jugoslavien.
Stalin opildner Europa til at rejse sig mod fascisterne. Ungarn erobres med blitzkrig.
Stalin overvejer at angribe Italien for at beskytte Tyrkiet (?), men England/Frankrig overtaler ham til at vente. Østrigerne er skræmte og bede Hitler om hjælp.
Polske nazisympatisører forsøger en oprejsning, som dog knuses. Polen overvejer at angribe Tyskland, for at komme Frankrig til hjælp. Det samme sker i Tjekkoslovakiet.

1942: Et nyt mislykket kupforsøg i Tjekkoslovakiet får Centraleuropa til at koge over. Dette må høre op nu. Tjekkoslovakiet mobiliserer. USSR erklærer krig på Tyskland. USA har udnyttet, at kolonimagterne er optaget i Europa, til at opruste en stor flåde og begynder at mobilisere. Japan beklager sig over USA's imperialistiske indstilling. Der går rygter om at USA planlægger at ødelægge den japanske flåde i Tokyo med et snigeangreb fra hangarskibe.

Aksemagterne overgiver sig, stillet overfor en samlet koalition af stormagter. Totalitære regimer skal mødes med fasthed. Magtens mænd har kun respekt for magt.

Martin Petersen